Hoewel bij het ontwikkelen van deze website en de bijbehorende app de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen ligt volledig bij de respectievelijke auteurs. Deze website bevat links naar andere sites, die niet onder de controle vallen van de eigenaar van deze website. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de sites waarnaar via links wordt verwezen. De eigenaar van deze website verstrekt deze links uitsluitend voor uw comfort. Het opnemen van een link betekent dan ook niet het onderschrijven van de gelinkte site door de eigenaar van deze website. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de bijsluiterinformatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.