Dr Paul Degrande

Welkom bij Dr Degrande. Wij verkiezen om U als patiënt te zien op de praktijk. Daar hebben wij meer materiaal en informatie bij de hand om u zo goed mogelijk te behandelen

Mevr Haike Latré

Als medisch secretaresse staat zij oa in voor het beheer van de afspraken. Alle raadplegingen zijn op afspraak en worden bij voorkeur on line genomen. Zo niet kunt u bellen naar 058/28 80 11

Stilaan  hernemen de consultaties terug een normaal verloop mits volgende maatregelen in acht te nemen: 

* Gelieve in de wagen te wachten indien iemand in de wachtzaal zit. U komt binnen zodra er iemand naar buiten gaat.

* Ernstig zieke mensen met griep  ( koorts-hoest-kortademigheid) worden verzocht thuis te blijven …de huisarts komt bij u langs.

* Een mondmasker is verplicht

Om afspraken vlot te laten verlopen, is het fijn dat u:

* Per persoon 1 afspraak maakt. (ongeveer 15 minuten per afspraak)

* U ons tijdig verwittigt als u er niet kan zijn!

HUISBEZOEKEN: Gelieve deze aan te vragen indien mogelijk  in de voormiddag, voor 10.00 u.

We verkiezen om de patiënt, zo goed als mogelijk , te zien tijdens een consultatie in de praktijk. Daar hebben we meer materiaal en informatie bij de hand om u zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Alle raadplegingen verlopen op afspraak.
Afspraak maken kan online of via het secretariaat 058/288011 (bij voorkeur in de voormiddag).
Dringende noodgevallen krijgen uiteraard voorrang.
Op zaterdag is er geen spreekuur

Resultaten van bloedanalyses kunnen telefonisch opgevraagd worden , bij voorkeur tussen 18.45 en 19.15 u
VOORSCHRIFTEN voor medicatie / kiné / attesten
Het feit dat u geneesmiddelen neemt , heeft te maken met uw gezondheidstoestand.
Daarom dient met regelmaat gecontroleerd te worden wat het effect van een geneesmiddel of behandeling is op uw gezondheid.
Een controle is daarom geen luxe.
Bovendien is uw identiteitskaart nodig voor het voorschrijven van medicatie.
Chronische medicatie (medicatie die u dagelijks neemt).
Chronische medicatie wordt altijd voor 3 tot 6 maanden voorgeschreven naargelang de (ernst van) aandoening.
Controleer hoe lang u nog geneesmiddelen hebt en maak op tijd een afspraak voor de verlenging van uw voorschriften. (best 2 weken vooraf)

Een huisbezoek wordt steeds telefonisch gemaakt, niet via internet.

• Maak steeds zoveel mogelijk zelf een afspraak of kom naar de vrije raadpleging.
Een huisbezoek is enkel voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen, of mensen die onvoldoende mobiel zijn om zich zelfstandig te verplaatsen.
• Het werken in de consultatieruimte is zowel voor de arts als voor u voordelig: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden. Daarnaast is een consult in de praktijk voor u aanzienlijk goedkoper.
• Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan vóór 10u. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen niet: de arts komt in principe tussen 11 en 17 uur tenzij specifiek anders afgesproken.
• Dringende huisbezoeken zijn uiteraard steeds mogelijk
• Bel de 100 bij levensbedreigende situaties.

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u altijd terecht op het centraal telefoonnummer 1733. Dit is het nummer van de   WACHTPOST  te Veurne .

 
Bij onverwachte ziekte tijdens het weekend ,  kunt u zich gewoon aanmelden op de wachtpost zonder telefonische afspraak.

De Wachtpost bevindt zich in de Iepersesteenweg – boven de thuiszorgwinkel – rechtover het ziekenhuis. 

Er is altijd een dokter aanwezig tijdens het weekend ( zat 8 u –ma 8 u )

Huisbezoeken (enkele voor wie zich niet kan verplaatsen) kunnen aangevraagd worden via het nummer 1733. 

Na de wachtdienst worden de medische gegevens dan vertrouwelijk doorgegeven door de dokter van wacht.

Ook tijdens de week kunt U ’s nachts of bij afwezigheid van uw huisarts beroep doen op de dokter van wacht.  Bel  1733

 
Voor dringende hulp belt u best : 112

Waarvoor kunt u, onder andere, bij ons terecht?

• Bloedafnames : nuchter ; niet alle bloedonderzoeken dienen nuchter te gebeuren
• EKG cardiogram
• Preventie: preventieve kankeronderzoeken, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties
• Begeleiding van chronische aandoeningen: diabetes (suikerziekte), verhoogde bloeddruk, astma en andere longaandoeningen, allergie
• Cryotherapie : bevriezen van wratjes e.d.
• Wondhechtingen en wondzorg , gipsverband
• Kleine heelkunde: verwijderen van huidletsels
• Gynaecologie: borstonderzoek, uitstrijkjes
• Proctologie : hemorrhoïden , anale problemen
• Kindergeneeskunde: opvolging en behandeling van baby’s en kinderen, vaccinaties
• Reisadvies en vaccinaties
• Coördineren van palliatieve zorg

Wij respecteren uw privacy

Door op “Aanvaard alle cookies” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie en het analyseren van websitegebruik.